Menu Zamknij

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju, która odbyła się 15 listopada 2013 roku, nasi radni przygotowali projekt stanowiska Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy w sprawie programu rozwoju tras rowerowych Warszawy do 2020 roku. Innymi slowy jak będą wyglądaly nowe trasy rowerowe

Temat został poruszony ze względu na trwające konsultacje społeczne projektu „Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020”.
Do 30 listopada trwają konsultacje społeczne projektu programu, których celem jest zebranie uwag do zaproponowanych rozwiązań. Według rozwiązań zaproponowanych przez spółkę TransEko  w raporcie wstępnym na obszarze Dzielnicy Rembertów wytyczono jedną trasę rowerową – wzdłuż ulicy Marsa.
Propozycja członków Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju do tego programu zakłada dwa korytarze w naszej dzielnicy priorytetowe dla połączeń rowerowych całych ulic:

  • Marsa 
  • Al. Gen. A. Chruściela.

Pkt.2

Dodatkowo w punkcie drugim swojego stanowiska radni proponują uwzględnić w planach tras rowerowych wzdłuż głównych dróg zaplanowanych do przebudowy lub budowy:
– drogę rowerową zaprojektowaną po wschodniej stronie ul. Żołnierskiej – apelacja o zmianę wydzielonego chodnika i drogi rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy,
– drogę rowerową na skrzyżowaniu ulic Strażackiej z Chełmżyńską,
– trasę rowerową wzdłuż wschodniej obwodnicy Warszawy, w szczególności obustronne ciągi rowerowe na:

  • wiaduktach nad torami linii kolejowej nr 449 Rembertów – Zielonka 
  • linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol

Pkt 3

W punkcie trzecim radni wnoszą o dodanie do analizy trasy rowerowe ciągu ulic: Rzeczna – Zabraniecka – Strażacka do ul. Żołnierskiej i budowy wydzielonej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Strażackiej od ul. Żołnierskiej do ul. Zesłańców Polskich.
W ostatnim, czwartym punkcie radni proponują, aby na odcinkach o małym natężeniu ruchu pieszych powstały drogi dla pieszych o nawierzchni bitumicznej, na której dopuszczona będzie jazda rowerem.

Celem działań określonych w programie ma być poprawienie spójności sieci tras rowerowych w Warszawie, dzięki uzupełnieniu infrastruktury rowerowej w podstawowych korytarzach transportowych i dzięki temu poprawienie możliwości komunikacji rowerowej między dzielnicami.
W Rembertowie w ostatnim czasie można zauważyć zwiększone zainteresowanie mieszkańców problematyką zbyt małej ilości tras rowerowych na terenie naszej dzielnicy. Podczas Rembertowskiej Masy Krytycznej były zbierane podpisy mieszkańców w sprawie budowy dróg rowerowych w naszej dzielnicy.

Trasy rowerowe w Warszawie

W całym mieście w ostatnich latach pojawiła się moda na jeżdżenie rowerem, związana z propagowaniem zdrowego stylu życia i polityką proekologiczną miasta. Stąd też, gdy warszawiacy zaczęli masowo wsiadać na rowery wyszły na jaw duże braki infrastrukturalne, jeśli chodzi o możliwość swobodnego przemieszczania się rowerem po Warszawie. Między innymi dzięki temu powstał „Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020”. Nasza dzielnica może na tym sporo zyskać. 

Na chwilę obecną jesteśmy na szarym końcu jeśli chodzi o łączną długość dróg rowerowych w naszej dzielnicy na tle pozostałych dzielnic.

Stanowisko radnych pracujących w Komisji Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju zostanie przedstawione pod dyskusję i głosowanie na najbliższej sesji Rady Dzielnicy jako stanowisko całej rady. Punkt dotyczący tras rowerowych znajduje się jako szósty z kolei na L Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
Myślę, że budowa nowych tras rowerowych na terenie Rembertowa ucieszy zarówno młodych jak i nieco starszych mieszkańców naszej dzielnicy.
Mam nadzieję, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów poprze ideę budowy dróg rowerowych i aktywnie włączy się w dalsze etapy projektowania kolejnych odcinków w przyszłości.

 

Marcin Orzechowski
Doradca Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

 

dla pełnego obrazu przeczytajcie

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,14895039,Warszawa_jak_Amsterdam__Rowerowe_plany_do_2020_r_.html#TRLokWarsTxt

trasy rowerowe trasy rowerowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *