Menu Zamknij

Przyroda Rembertowa jest rzeczą niezwykle ważną. Poniżej prezentujemy krótki przekrój naszych dóbry naturalnych

Na terenie Dzielnicy Rembertów i okolicach występuje:

  • około 19 chronionych i rzadkich roślin.
  • około 5 gatunków chronionych i rzadkich grzybów, porostów i mszaków oraz
  • około 48 gatunków chronionych i rzadkich zwierząt.

88,34 ha stanowią obszary chronione. W okolicach Rembertowa znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Bagno Jacka”  i Rezerwat „Kawęczyn”.

Pierwszy z nich założono w 1981 roku. Wcześniej, w latach 70-tych Andrzej Wajda rozsławił to miejsce umieszczając tutaj akcję filmu „Brzezina” na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pod tym samym tytułem.

Reżyser na swojej stronie internetowej www.wajda.pl tak wspomina pracę nad tym filmem- Co dnia przed moimi oczami pojawiały się nowe zjawiska. Najpierw, niezauważalnie niemal, zazieleniła się brzezina, ale już następnego dnia spadł ostatni w tym roku śnieg. Kilka dni później biegaliśmy pędem od rana, ażeby sfotografować scenę wśród żółtych kaczeńców. Zostało co prawda coś do zrobienia, ale następnego dnia kaczeńce zwinęły się już i kwiaty znikły pod wodą. Woda, która pokrzyżowała filmowcom plany  to tak zwany bury staw –   jeziorko dystroficzne o ciemnej, brunatnej wodzie.  

Jego powierzchnia zmniejsza się, lub zwiększa w zależności od tego, czy w danym roku jest mniej lub bardziej wilgotno. „Bagno Jacka” jest w rzeczywistości torfowiskiem przejściowym. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym, jest brzezina bagienna. Niestety kaczeńce, którymi Andrzej Wajda zachwycał się czterdzieści lat temu nie występują już w rezerwacie. Jednak w ciągu 28 lat jego istnienia pojawiły się nowe gatunki, w tym 5 pod całkowitą, a 7 pod częściową ochroną.

Wśród nowo wykrytych roślin warto wymienić: paprotkę zwyczajną, brzozę ciemną – 2 okazy, olszę czarną, turzycę sztywną. Żyje tutaj 5 gatunków płazów (żaby, ropuchy, rzekotka), 2 gatunki gadów (jaszczurka zwinka i żmija zygzakowata), 10 gatunków ssaków ( ryjówka aksamitna, kret, jeż wschodnioeuropejski, zając szarak, piżmak, kuna, lis, sarna, dzik, łoś).Podczas dziewiętnastoletnich, systematycznych obserwacji ornitologicznych stwierdzono występowanie 116 gatunków ptaków.

Przyroda Rembertowa „Kawęczyn”

Drugi z rezerwatów na terenie Rembertowa,  rezerwat „Kawęczyn” został utworzony  w 1998 roku  jako chroniony obszar florystycznych zbiorowisk leśnych. Chodziło o ochronę dwóch gatunków: Lathyrus niger i Campanula bononiensis. Pod tymi tajemniczo brzmiącymi nazwami kryją się  groszek czerniejący i dzwonek boloński.  Campanula bononiensis jest w Polsce taką  rzadkością, że od 2004 roku objęta jest ścisłą ochroną. Bardziej powszechny w naszym kraju  groszek czerniejący charakterystyczny jest dla tzw. dąbrowy świetlistej, czyli zespołu leśnego w skład którego wchodzą dęby z niewielką ilością sosen. Rembertowskie Lasy można by zresztą nazwać lasami dębowymi, bo na tym terenie to drzewo występuje niezwykle często. Dlatego to właśnie dąb stał się symbolem Rembertowa.

Przyroda Rembertowa Pozostałe obiekty

Obok dwóch rezerwatów przyrody w okolicach Rembertowa znajdują się też: strefa ochrony bociana czarnego, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Lisie Bagno. Teraz na całym świecie karierę robi pojęcie biodiveristy – różnorodność gatunków. W Rembertowie starają się ją chronić i rozwijać.

Podsumowanie:

– Ostatnia edycja Czerwonej Księgi (rok 2008) zawiera spis 44838 gatunków (ponad 32 tysiące gatunków zwierząt, ponad 12 tysięcy gatunków roślin oraz 3 gatunki grzybów), z których 16928 jest zagrożonych wyginięciem;

– Na terenie Dzielnicy Rembertów i okolicach występuje około 19 chronionych i rzadkich roślin, około 5 gatunków chronionych i rzadkich grzybów, porostów i mszaków oraz około 48 gatunków chronionych i rzadkich zwierząt;

– . W okolicach Rembertowa znajdują się dwa rezerwaty przyrody „Bagno Jacka”  i Rezerwat „Kawęczyn”;

– W okolicach Rembertowa znajdują się też: strefa ochrony bociana czarnego, Mazowiecki Park Krajobrazowy, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, Lisie Bagno.

autor: MACTE!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *