Menu Zamknij

W piątek o 16-tej odbyła się w Ratuszu prezentacja nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Rembertowa.
Plan dotyczy obszaru pomiędzy Cyrulików, Gawędziarzy, Sztandarów (bez pasa drogi – ten był ustalany przy wykonaniu m.p.z.p. Zygmuntów i jego wynikiem jest to co jest), linią kolejową Zielonka – Rembertów (tor z Zielonki z wyłączenie linii kolejowej). Tak więc dotyczy Kolonii Oficerskiej, AON-u i trójkąta między Republikańską – Cyrulików – Gawędziarzy.
Plan został wykonany przez firmę architektoniczną „Agora”. Został oparty na planach i założeniach urbanistycznych z 2008 z późniejszymi zmianami w 2010 roku i następnie w roku 2012.
Przez pierwsze trzy kwadranse była ogólna prezentacja założeń i wykonania planu.

Następnie była dyskusja trwająca do 20-tej, w której każdy mógł zgłaszać swoje uwagi do prezentowanego planu dla Starego Rembertowa (czyli zastrzeżenia). Były poruszane sprawy indywidualne i było też kilka głosów od rzeczy ale generalnie dyskusja przebiegała czterema torami.

Pierwszy

Ulica Cyrulików, która zgodnie z planem zostanie poszerzona w stronę domów jako droga wojewódzka. W okolicach „Ciucholandu” za pomnikiem będzie mieć ok 18 metrów szerokości pasa drogowego a za tunelem przy Republikańskiej już 24 metry.

W związku z klasyfikacją tej drogi jako wojewódzkiej wjazdy z niej na drogi lokalne nie mogą być częściej niż co 300 metrów.

W związku z tym ulice Plutonowych, Ułańska, Buławy będą ulicami „ślepymi” dla samochodów od strony Cyrulików a wjazd do pierwszych numerów będzie tylko od Konwisarskiej. Za to będzie w ramach tego pasa drogi droga dla rowerów (DDR). Cały plan ulicy wzbudzał wiele negatywnych emocji mieszkańców Cyrulików, którym zabiorą co nieco, jak niektórzy mówili, nie po raz pierwszy i mieszkańców Kolonii za te „ślepe” ulice.

Drugi

Problemy z firmami instalującymi się na działkach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinna bez zachowania zalecanej „zieleni aktywnej” na większej części takiej nieruchomości. Problemem jest także parkowanie na drogach lokalnych pracowników tychże firm, które nie zapewniają dostatecznej ilości miejsc parkingowych w granicach użytkowanej nieruchomości. Ponadto zabudowują całość działki budynkami bez zachowania ustawowych odległości od sąsiada i od ulicy. Padł przykład Dziewosłęby 22.

Trzeci

Problematyczne działki powstałe po parcelacji AON-u. Chodzi o działki, które Agencja Mienia Wojskowego sprzedała z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną (MW). Są to nieruchomości położone kolejno dla Starego Rembertowa:

  • na końcu Plutonowych, teren z górką, bieżnią i boiskiem przy stadionie AON-u,
  • teren ogródków działkowych na tyłach oficerskich willi przy Czerwonych i Pontonierów 
  • teren między budynkami przy Admiralskiej a stalowym parkanem AON-u.

Wszędzie mieszkańcy okolicznych wspólnot mieszkaniowych nie godzą się by właściciel korzystał ze swojej nieruchomości zgodnie z jej planowym przeznaczeniem. Nadto chcą zmiany klasyfikacji działek z budowlanych „wielorodzinnych” na „jednorodzinne” lub na „parkowo- rekreacyjne”. Za takie zmiany musieliby właściciele tychże dostać odszkodowanie za nie możność korzystania z nieruchomości zgodnie z przeznaczenie obowiązującym w momencie zakupu.

Czwarty

Nowe ulice. Zaplanowane zostały dwie nowe ulice. Pierwsza będzie łączyć Frontową i Czerwonych Beretów. Druga to przedłużenie ulicy Gierczak na północ do Sztandarów (w prostej linii przy budynku 34 czyli „Portosa” z połączenie ze Sztandarów w połowie drogi miedzy Kapitańską a PKP Mokry Ług). Obie ulice maja polepszyć komunikacje okolicznych osiedli.

Ponadto powstanie nowa przestrzeń „zieleni uporządkowanej” (coś jakby park) na końcu Sztandarów .

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *