Cele Stowarzyszenia

Jakie są nasze cele 

Promocja Dzielnicy Rembertów

Pomoc mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej

Aktywizacja mieszkańców

Jednoczenie środowisk miejskich

Walka     o poprawę warunków drogowych oraz bezpieczeństwa w dzielnicy

Zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury, sztuki

Zwiększenie świadomości samorządowej wśród mieszkańców

Popularyzacja wiedzy o historii i współczesności dzielnicy Rembertów oraz jej okolic.


Facebook
Twitter
YouTube
Instagram